Introduktion

Stress, depression og angst

Vi kender alle til, at være ramt af en eller flere af følgende tilstande…

 • Overdreven træthed
 • Ensomhed
 • Tristhed
 • Sorg
 • Depression
 • Stress
 • Overdreven bekymring
 • Tankemylder
 • Søvnproblemer
 • Negative tankemønstre
 • Håbløshed
 • Opgivenhed

Min erfaring har lært mig, at en god måde at komme disse tilstande til livs på, er ved at give dem tid til at blive bearbejdet færdigt, give sig selv ro, medens man samtidigt gradvist aktiverer sig selv gennem et systematisk og selvhjælpende system.

Men før man kan tage sådan en metode til sig, er man nødt til at finde ud af om man er ramt af disse tilstande og samtidigt komme til erkendelsen af at man sidder fast i et hul.

For kan man ikke det er der ingen god vej op. Den eneste rigtige måde at en person varigt kan hoppe op af hullet er når…

… man selv indser at man sidder fast i et hul og at hullet ikke er en værdig måde at leve på, at man selv tager ansvaret for at være havnet i det, at man beslutter sig for at ville lægge rygsækken med årsagerne til at man er havnet der fra sig og når man aktivt selv vælger at nu vil man videre.

“Nøglen til succes er at gøre det til en vane at udføre de ting, du frygter”

Vincent Van Gogh

Problemet de fleste møder når de finder ud af, at nu vil de altså gøre noget ved det er, hvordan gør man det så. Tager man lykkepiller, motionerer man, snakker man kærligt til sig selv for at kunne elske sig selv igen, dyrker man ekstra meget sex, hopper man ud med faldskærm, finder man en kæreste der kan fylde ens hul med kærlighed og omsorg ud, omgiver man sig konstant med andre mennesker eller hvad gør man egentlig.

Det er ekstremt svært at finde svar, retning og metode. Så i stedet går man typisk i gang og famler sig så ellers lidt frem efter det som kan balancere en igen og gøre en glad. Men det bundfæster sig dog ikke altid.

Det synes jeg har været et af mit livs største frustrationer, jeg har manglet vejledning, indsigt og retning. Så hvad har gjort at jeg har det så godt som jeg har det i dag og har fået lagt stress, depression og angst så langt bag mig i dag?

Nøgleordene er efter min erfaring:

 • Bedre nattesøvn
 • En øget bevidsthed om at tage bedre og mere bevidste valg for mig selv
 • At jeg sætter grænser for mig selv og siger fra
 • En større selv indsigt
 • En større indsigt i andre
 • En større bevidsthed om aktivt at tro på mig selv
 • At have fasttømret at jeg implicit har en reel og fortjent værdi som menneske
 • Tilegnelse af og øvelse i sociale værktøjer
 • En langt bedre kost
 • Let motion i dagligdagen som jeg kan nyde
 • Bedre struktur og planlægning af min hverdag

Fordi det selv har taget mig mange år, at “knække koden” (at få større selvværd, at tro mere på mig selv, tage bedre valg og sætte grænser for mig selv), har jeg valgt, at tro på, at jeg er i stand til at hjælpe andre, til at de kan opnå en god og varig udvikling, lidt hurtigere end jeg selv har kunnet famle mig frem til. Min metode er således i virkeligheden et forsøg på at stille en retning til rådighed som bunder i konkret erfaeing og at give mulighed for at favne helhedsorienteret.

Trin 01, 02 og 03 skal du igangsætte på samme tid og de skal alle tre følges fremover samtidigt. Du må helst ikke undvære motion i perioder, for så falder korthuset ganske enkelt sammen på sigt, ligesom det har gjort for mig fra tid til anden. Det samme gælder for kost og kosttilskud, det er nok den absolut største bekæmper af stress, depression og angst både på den korte og på den lange bane.

Langt størstedelen af motivationen i min metode ligger i de videoer jeg har lagt ind. Det er ekstremt vigtigt at du ser dem. Jeg ved godt de tager tid, men de er altså helt fundamentale for min præsentation og levering af mine budskaber. De giver nødvendig sammenhæng, de er placeret hvor de er placeret meget nøje af mig og de understøtter og udvider ganske enkelt mine pointer på en nødvendig måde. Så du skal se videoerne, hvis du skal have den rette motivation men især også den fulde forståelse for de forskellige trin.

Inden du går videre til metoden skal du lige se nedenstående video med Lissa Rankin, hun er simpelthen fænomenal.

 

Gå videre til Trin 01

Translate »